Automotive Repair Part Information

Honda Civic Hybrid Transmission

 
2003-2005 Honda Civic Cvt Hybrid Szca Transmission Flex Plateflywheel 1.3l Fwd
2003-2005 Honda Civic Cvt Hybrid Szca Transmission Flex Plateflywheel 1.3l Fwd
375.00
View Details
Automatic Transmission 2008 Honda Civic Hybrid With 117000 Miles
Automatic Transmission 2008 Honda Civic Hybrid With 117000 Miles
250.00
View Details
Honda Civic Hybrid Szca Cvt Transmission Master Rebuild Kit W Filter 2003-2005
Honda Civic Hybrid Szca Cvt Transmission Master Rebuild Kit W Filter 2003-2005
164.95
View Details
Honda Civic Hybrid Cvt Transmission Flexplate Flywheel 2003 2004 2005 1.3l Szca
Honda Civic Hybrid Cvt Transmission Flexplate Flywheel 2003 2004 2005 1.3l Szca
345.00
View Details
Transmission Assembly Automatic 1.3l Mx Hybrid Fits 07-08 Civic Honda Oem
Transmission Assembly Automatic 1.3l Mx Hybrid Fits 07-08 Civic Honda Oem
585.00
View Details
Transmission Assy 1.3l Mx Hybrid Automatic Honda Civic 09 10 11
Transmission Assy 1.3l Mx Hybrid Automatic Honda Civic 09 10 11
250.00
View Details
2012 12 Honda Civic 1.5l Hybrid Oem Atm Automatic Transmission
2012 12 Honda Civic 1.5l Hybrid Oem Atm Automatic Transmission
479.95
View Details
Oem Automatic Transmission 2008 Honda Civic Hybrid With 53k Miles
Oem Automatic Transmission 2008 Honda Civic Hybrid With 53k Miles
764.99
View Details
07 08 Honda Civic Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid 520775
07 08 Honda Civic Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid 520775
683.50
View Details
Transmission Assy. Honda Civic 07 08 136k Miles 1.3l Hybrid
Transmission Assy. Honda Civic 07 08 136k Miles 1.3l Hybrid
399.00
View Details
Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 09-11 Civic 558564
Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 09-11 Civic 558564
200.00
View Details
2007 2008 Honda Civic Automatic Transmission Mx Hybrid
2007 2008 Honda Civic Automatic Transmission Mx Hybrid
609.00
View Details
64k Miles 06 Honda Civic Transmission 1.3l Hybrid Tested M135 Wa7a9
64k Miles 06 Honda Civic Transmission 1.3l Hybrid Tested M135 Wa7a9
1,755.00
View Details
2006-2011 Honda Civic Hybrid Transmission Main Shaft Pick Up Speed Sensor New
2006-2011 Honda Civic Hybrid Transmission Main Shaft Pick Up Speed Sensor New
35.00
View Details
03 04 05 Honda Civic 1.3 Hybrid Szca Mx Automatic Transmission 107k Tested Oem
03 04 05 Honda Civic 1.3 Hybrid Szca Mx Automatic Transmission 107k Tested Oem
899.99
View Details
06 2006 Honda Civic Hybrid Automatic Transmission 1.3l 88k Miles Oem Lkq
06 2006 Honda Civic Hybrid Automatic Transmission 1.3l 88k Miles Oem Lkq
880.08
View Details
03 04 05 Honda Civic 1.3 Mx Hybrid Cvt Automatic Transmission Scza 121k Oem
03 04 05 Honda Civic 1.3 Mx Hybrid Cvt Automatic Transmission Scza 121k Oem
899.99
View Details
2007 2008 2009 Honda Civic Oem Automatic Hybrid Transmission 139k Miles
2007 2008 2009 Honda Civic Oem Automatic Hybrid Transmission 139k Miles
414.99
View Details
2007-2008 Honda Civic Hybrid Automatic Transmission Assembly 118k Miles Oem
2007-2008 Honda Civic Hybrid Automatic Transmission Assembly 118k Miles Oem
525.15
View Details
03-05 2003-2005 Honda Civic Hybrid At Automatic Transmission 1.3l 98k Miles Oem
03-05 2003-2005 Honda Civic Hybrid At Automatic Transmission 1.3l 98k Miles Oem
1,710.00
View Details
03-05 Honda Civic Manual Transmission 1.3l Mx Hybrid 101k Oem
03-05 Honda Civic Manual Transmission 1.3l Mx Hybrid 101k Oem
650.00
View Details
2007-2008 Honda Civic Hybrid Transmission 1.3l Automatic 159k Oem Lkq
2007-2008 Honda Civic Hybrid Transmission 1.3l Automatic 159k Oem Lkq
430.16
View Details
Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid 2007 2008 Honda Civic 35319
Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid 2007 2008 Honda Civic 35319
400.00
View Details
Automatic Transmission Removed From A 2009 Honda Civic Hybrid With 14256 Miles
Automatic Transmission Removed From A 2009 Honda Civic Hybrid With 14256 Miles
899.10
View Details
Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 07-08 Civic 3137656
Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 07-08 Civic 3137656
436.09
View Details
Automatic Transmission Out Of A 2007 Honda Civic Hybrid With 53607 Miles
Automatic Transmission Out Of A 2007 Honda Civic Hybrid With 53607 Miles
701.41
View Details
Manual Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 03-05 Civic 3089476
Manual Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 03-05 Civic 3089476
569.59
View Details
Manual Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 03-05 Civic 48547
Manual Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 03-05 Civic 48547
376.19
View Details
06 2006 Honda Civic Hybrid 1.3l Automatic Transmission 105k Miles Oem
06 2006 Honda Civic Hybrid 1.3l Automatic Transmission 105k Miles Oem
1,180.15
View Details
2012 - 2015 Honda Civic Hybrid Automatic Transmission 4k Miles Oem
2012 - 2015 Honda Civic Hybrid Automatic Transmission 4k Miles Oem
700.00
View Details
Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 06 Civic 866859
Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 06 Civic 866859
750.00
View Details
Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 07-08 Civic 8351901
Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 07-08 Civic 8351901
308.00
View Details
Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 06 Civic 216344
Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 06 Civic 216344
715.00
View Details
09 10 11 Honda Civic Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid 505098
09 10 11 Honda Civic Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid 505098
794.50
View Details
Automatic Transmission Mx Hybrid Fits 06 Civic
Automatic Transmission Mx Hybrid Fits 06 Civic
400.00
View Details
Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 07-08 Civic 631392
Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 07-08 Civic 631392
550.00
View Details
03-05 Honda Civic Hybrid Automatic Transmission 1.3l 113k Oem
03-05 Honda Civic Hybrid Automatic Transmission 1.3l 113k Oem
1,100.11
View Details
Automatic Transmission Out Of A 2009 Honda Civic Hybrid With 86608 Miles
Automatic Transmission Out Of A 2009 Honda Civic Hybrid With 86608 Miles
647.50
View Details
Manual Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 03-05 Civic 91647
Manual Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 03-05 Civic 91647
287.99
View Details
Automatic Transmission 1.5l Hybrid Mx Fits 12-15 Civic 2164443
Automatic Transmission 1.5l Hybrid Mx Fits 12-15 Civic 2164443
600.10
View Details
Automatic Transmission 07 08 Honda Civic 1.3l Mx Hybrid 1071080
Automatic Transmission 07 08 Honda Civic 1.3l Mx Hybrid 1071080
714.95
View Details
Manual Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 03-05 Civic 3338048
Manual Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 03-05 Civic 3338048
525.00
View Details
Automatic Transmission 12 13 14 Honda Civic 1.5l Mx Hybrid 203
Automatic Transmission 12 13 14 Honda Civic 1.5l Mx Hybrid 203
729.95
View Details
03-05 Civic Manual Transmission Mx Hybrid
03-05 Civic Manual Transmission Mx Hybrid
356.24
View Details
Automatic Transmission 07 08 Honda Civic 1.3l Mx Hybrid 2718183
Automatic Transmission 07 08 Honda Civic 1.3l Mx Hybrid 2718183
504.95
View Details
Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 09-11 Civic 18696
Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 09-11 Civic 18696
450.00
View Details
09 10 11 Honda Civic Hybrid Auto Automatic Transmission 1.3l 63k Oem Lkq
09 10 11 Honda Civic Hybrid Auto Automatic Transmission 1.3l 63k Oem Lkq
750.00
View Details
Automatic Transmission Fits 06 Civic Hybrid
Automatic Transmission Fits 06 Civic Hybrid
472.50
View Details
12-15 Honda Civic Hybrid Automatic Transmission 1.5l 41k Oem
12-15 Honda Civic Hybrid Automatic Transmission 1.5l 41k Oem
765.24
View Details
Automatic Transmission Hybrid Mx Fits 12-15 Civic 249767
Automatic Transmission Hybrid Mx Fits 12-15 Civic 249767
532.00
View Details
12-15 2012-2015 Honda Civic Hybrid 1.5l Automatic Transmission 101k Miles Oem
12-15 2012-2015 Honda Civic Hybrid 1.5l Automatic Transmission 101k Miles Oem
717.00
View Details
Automatic Transmission 1.5l Hybrid Mx Fits 12-15 Civic 1113528
Automatic Transmission 1.5l Hybrid Mx Fits 12-15 Civic 1113528
619.95
View Details
Cvt Automatic Transmission Belt For Honda Civic Hybrid 12-15 1.5l
Cvt Automatic Transmission Belt For Honda Civic Hybrid 12-15 1.5l
220.00
View Details
Automatic Transmission Mx Hybrid Fits 07-08 Civic 93447
Automatic Transmission Mx Hybrid Fits 07-08 Civic 93447
550.00
View Details
Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 07-08 Civic 1103724
Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 07-08 Civic 1103724
750.00
View Details
Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 09-11 Civic 46389
Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 09-11 Civic 46389
405.00
View Details
Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 06 Civic 2804023
Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 06 Civic 2804023
745.00
View Details
03-05 Civic Automatic Transmission Mx Hybrid California Emissions 128528
03-05 Civic Automatic Transmission Mx Hybrid California Emissions 128528
1,320.00
View Details
Manual Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 03-05 Civic 13925446
Manual Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 03-05 Civic 13925446
506.00
View Details
Automatic Transmission Hybrid Mx Fits 12-15 Civic 804654
Automatic Transmission Hybrid Mx Fits 12-15 Civic 804654
635.99
View Details
Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 03-05 Civic 14332086
Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 03-05 Civic 14332086
1,100.54
View Details
Automatic Transmission Hybrid Mx Fits 12-15 Civic 864199
Automatic Transmission Hybrid Mx Fits 12-15 Civic 864199
700.00
View Details
Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 09-11 Civic 2992364
Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 09-11 Civic 2992364
881.09
View Details
Automatic Transmission Mx Hybrid Fits 07-08 Civic 317848
Automatic Transmission Mx Hybrid Fits 07-08 Civic 317848
536.57
View Details
Automatic Transmission Hybrid Mx Fits 12-15 Civic 789269
Automatic Transmission Hybrid Mx Fits 12-15 Civic 789269
705.99
View Details
Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 07-08 Civic 5202793
Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 07-08 Civic 5202793
421.00
View Details
Manual Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 03-05 Civic 623036
Manual Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 03-05 Civic 623036
569.99
View Details
Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 07-08 Civic 6156159
Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 07-08 Civic 6156159
484.00
View Details
06 07 08 09 10 11 Honda Civic Automatic Transmission Non-hybrid Replaces Spca
06 07 08 09 10 11 Honda Civic Automatic Transmission Non-hybrid Replaces Spca
95.00
View Details
Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 09-11 Civic 2143339
Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 09-11 Civic 2143339
445.00
View Details
Automatic Transmission Mx Hybrid Fits 07-08 Civic 359126
Automatic Transmission Mx Hybrid Fits 07-08 Civic 359126
450.00
View Details
G255 For 2006-2011 Honda Civic 1.3l Hybrid Engine Transmission Mounts Set
G255 For 2006-2011 Honda Civic 1.3l Hybrid Engine Transmission Mounts Set
95.98
View Details
Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 07-08 Civic 2850050
Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 07-08 Civic 2850050
723.78
View Details
Automatic Transmission Mx Hybrid Fits 07-08 Civic 299417
Automatic Transmission Mx Hybrid Fits 07-08 Civic 299417
675.99
View Details
Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 06 Civic 305800
Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 06 Civic 305800
500.00
View Details
Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 07-08 Civic 1042973
Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 07-08 Civic 1042973
195.00
View Details
Automatic Transmission Mx Hybrid Fits 09-11 Civic 1940668
Automatic Transmission Mx Hybrid Fits 09-11 Civic 1940668
375.25
View Details
Automatic Transmission Mx Hybrid Fits 09-11 Civic 2642555
Automatic Transmission Mx Hybrid Fits 09-11 Civic 2642555
545.00
View Details
Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 06 Civic 5737405
Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 06 Civic 5737405
803.00
View Details
Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 07-08 Civic 13893726
Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 07-08 Civic 13893726
418.00
View Details
Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 07-08 Civic 2871031
Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 07-08 Civic 2871031
525.00
View Details
2007-2008 Honda Civic Hybrid 1.3l Automatic Transmission 109k Miles Oem Lkq
2007-2008 Honda Civic Hybrid 1.3l Automatic Transmission 109k Miles Oem Lkq
400.06
View Details
Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 03-05 Civic 14107920
Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 03-05 Civic 14107920
1,100.19
View Details
06 07 08 09 10 11 Honda Civic Automatic Transmission Non-hybrid Replaces Spca
06 07 08 09 10 11 Honda Civic Automatic Transmission Non-hybrid Replaces Spca
95.00
View Details
Automatic Transmission 1.5l Hybrid Mx Fits 12-15 Civic 365990
Automatic Transmission 1.5l Hybrid Mx Fits 12-15 Civic 365990
705.00
View Details
Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 03-05 Civic 1478870
Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 03-05 Civic 1478870
1,152.16
View Details
Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 06 Civic 14280706
Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 06 Civic 14280706
770.00
View Details
Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 06 Civic 14254888
Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 06 Civic 14254888
748.20
View Details
Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 07-08 Civic 246779
Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 07-08 Civic 246779
679.99
View Details
Automatic Transmission Mx Hybrid Fits 07-08 Civic 3283444
Automatic Transmission Mx Hybrid Fits 07-08 Civic 3283444
525.00
View Details
Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 09-11 Civic 1663298
Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 09-11 Civic 1663298
950.00
View Details
Automatic Transmission Mx Hybrid Fits 09-11 Civic 13126
Automatic Transmission Mx Hybrid Fits 09-11 Civic 13126
465.00
View Details
Manual Transmission Mx Hybrid Fits 03-05 Civic 449192
Manual Transmission Mx Hybrid Fits 03-05 Civic 449192
600.00
View Details
Automatic Transmission Mx Hybrid Fits 07-08 Civic 1040227
Automatic Transmission Mx Hybrid Fits 07-08 Civic 1040227
675.00
View Details
Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 07-08 Civic 404622
Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 07-08 Civic 404622
500.00
View Details
Automatic Transmission Mx Hybrid Fits 06 Civic 402275
Automatic Transmission Mx Hybrid Fits 06 Civic 402275
700.00
View Details
Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 09-11 Civic 6223743
Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 09-11 Civic 6223743
578.00
View Details
Automatic Transmission Mx Hybrid Fits 07-08 Civic 1026271
Automatic Transmission Mx Hybrid Fits 07-08 Civic 1026271
720.00
View Details
Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 07-08 Civic 4135131
Automatic Transmission 1.3l Mx Hybrid Fits 07-08 Civic 4135131
493.00
View Details
Automatic Transmission Mx Hybrid Fits 07-08 Civic 127740
Automatic Transmission Mx Hybrid Fits 07-08 Civic 127740
451.00
View Details